Nieuws

Verschillen diffuus glas op een rijtje

Gepubliceerd op
4 november 2013

Wageningen UR Glastuinbouw heeft in het Lichtlab in de afgelopen jaren tientallen verschillende soorten diffuus glas onderzocht. De hemisferische transmissie en de mate van ‘haze’ hangen sterk af van de oppervlaktestructuur en van een eventuele oppervlaktebehandeling, blijkt uit het onderzoek.

Voor kasdekmaterialen zijn twee eigenschappen belangrijk:

 • de lichtdoorlaat. Deze wordt weergegeven als de hemisferische lichttransmissie. Dit houdt in dat niet alleen het loodrecht invallende licht wordt bepaald, maar ook het licht dat onder alle verschillende hoeken door het kasdek valt
 • de mate van verstrooiing, de zogenaamde diffusiteit, die wordt weergegeven door de ‘haze-factor’. Deze factor zal binnenkort worden vervangen door een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter, omdat deze betere informatie geeft over de ruimtelijke verdeling van het doorvallende licht in de kas.

Uit het onderzoek van de afgelopen jaren in het Lichtlab blijkt dat:

 • De meeste geteste diffuse glassoorten ‘low iron’ zijn. Dat wil zeggen dat het wit glas is in tegenstelling tot traditioneel tuindersglas. Dit is gunstig voor de lichtdoorlaat. Ook laat dit type glas meer UV en meer NIR door.
 • Bij diffuus glas de verschillende oppervlakte structuren leiden tot een verschillend haze:
  - Prismatic: een hoge haze van 65 tot 85%
  - Kleine matt/matt: een geringe haze van 20 tot 30%
  - Grote matt/matt en diverse andere structuren: een medium haze van 45 tot 55%.
 • Glas met een matt/matt structuur in het algemeen een hogere hemisferische transmissie heeft dan glas met een prismatic structuur.
 • Het aanbrengen van een anti-reflectie (AR) behandeling zinvol is omdat daarmee de hemisferische lichttransmissie met 2 tot 4% omhoog gaat per kant dat de behandeling wordt aangebracht.
 • Diverse anti-reflectie (AR) behandelingen een verandering van het doorgelaten lichtspectrum kunnen veroorzaken.