Promotie

Verstoring en herstel van bodemfauna: een bijdrage aan natuurbescherming

Promovendus Vincent Comor
Promotor prof.dr. HHT (Herbert) Prins
Copromotor dr.ir. F (Frank) van Langevelde
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Resource ecology
Datum

ma 21 oktober 2013 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592
High species richness promotes the resistance of communities to disturbance, but high species abundance does not.
Vincent Comor