Nieuws

Waardering natuur moet ook worden gestandaardiseerd

Gepubliceerd op
30 juli 2013

In Nederlandse maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) wordt natuur niet op een zelfde manier meegenomen als reistijd en verkeersveiligheid. Hierdoor heeft natuur ook een andere rol in het besluitvormingsproces. Dit blijkt uit recent onderzoek van LEI Wageningen UR, SEO Economisch Onderzoek en de Vrije Universiteit.

Foto: Rob Huibers/Hollandse Hoogte

Over het waarderen van reistijd en verkeersveiligheidseffecten in MKBA's bestaat weinig tot geen discussie. Dit geldt niet voor het waarderen van natuur. De aanvulling op de zogenoemde OEI-leidraad (Overzicht Effecten Infrastructuur) voor het waarderen van natuur is wel geaccepteerd en wordt toegepast bij besluitvorming over ruimtelijke – en infrastructuurptojecten. Echter, voor het bepalen van de fysieke effecten en de waarde van de niet-geprijsde effecten op natuur, zoals luchtvervuiling en bodemverontreiniging, zijn geen gestandaardiseerde methoden en algemeen geaccepteerde kengetallen vastgesteld.

Het standaardiseren van de fysieke effecten is een eerste stap die ervoor kan zorgen dat natuur op een soortgelijke manier als de reistijd en verkeersveiligheid in de MKBA wordt meegenomen. Vervolgens moeten de fysieke effecten aan welvaartseffecten gekoppeld worden. Belangrijk hierbij is rekening te houden met de niet-gebruikswaarde van natuur. Dit is de waarde die de huidige generatie hecht aan het bestaan van natuur en aan het in standhouden van natuur voor toekomstige generaties.