Nieuws

Waarnemingen met vogelradar bij Zandmotor

Gepubliceerd op
25 september 2013

IMARES Wageningen UR en Robin Radar Systems starten met waarnemingen doen met een vogelradar bij De Zandmotor langs de Zuid-Hollandse kust. Bij Kijkduin is door Rijkswaterstaat een radarstation opgesteld voor het doen van golfwaarnemingen. Aan deze radar is speciale software gekoppeld (Robin Bird Monitoring) zodat het tegelijkertijd dienst doet als vogelradar.

Foto: Drieteenstrandlopers

 Het radarstation bij Kijkduin met op de achtergrond De Zandmotor
Het radarstation bij Kijkduin met op de achtergrond De Zandmotor

Op dit moment wordt gewerkt aan het inregelen van de radarinstellingen. Vanaf 1 november 2013 wordt een jaar lang data ingewonnen. Met deze gegevens gaat onderzocht worden hoeveel vogels van de Zandmotor gebruik maken, hoe dit verandert door het jaar heen, hoe zich dit verhoudt tot het voedselweb van de ondiepe kustzee en of er een verandering is in lokale vogelvliegbewegingen als gevolg van de aanwezigheid van De Zandmotor.

Onderzoek Nature Coast

Het onderzoek maakt deel uit van het NatureCoast programma dat is gefinancierd door de STW. NatureCoast is een groot onderzoeksprogramma naar de fysische, ecologische, hydrologische en socio-economische aspecten van De Zandmotor dat wordt uitgevoerd door 12 promovendi en 3 postdocs.

Publicatie vogeltellingen vergelijken

Onlangs verscheen een artikel in het Open Access tijdschrift PLoS ONE waarin een nieuwe methode wordt gepresenteerd om vogeltellingen te vergelijken met radarbeelden. Dit is een resultaat van een eerder project waarin een vogelradarstation was opgesteld bij de Waddenzee.

Dit NWO-ZKO-onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van IMARES. De aankoop van de radar is mede gefinancierd door Kansen voor West en het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.