Nieuws

Wageningen UR Glastuinbouw test ontsmetters en ontsmettingsmiddelen

Gepubliceerd op
18 september 2013

Vanaf dit najaar is het testen mogelijk van ontsmettingsapparaten en -middelen en van middelen die worden gebruikt bij het schoonmaken van leidingen of in ontsmettingsmatten. In de test wordt onderzocht of ziekteverwekkers door het apparaat of het middel worden verwijderd. Volgens een vaste procedure worden bacteriën, schimmels of virussen in een vaste concentratie aan een gestandaardiseerde voedingsoplossing toegevoegd. Hierdoor zijn alle testen door het jaar heen met elkaar vergelijkbaar.

Bij ontsmettingsapparaten (bijvoorbeeld UV, verhitting, chloordioxide, ozon) wordt onderzocht wat de reductie in hoeveelheid ziekteverwekkers is bij de instellingen, zoals die door de leverancier zijn opgegeven. Het doel is om het aantal ziekteverwekkers met een factor 1000 te laten reduceren. Bij ontsmettingsmiddelen (H2O2, ECA water) zal niet alleen onderzocht worden of ziekteverwekkers met een factor 1000 afnemen, maar ook of de restanten middelen in de voedingsoplossing geen schade aan de planten geven als ze via de druppelaar bij de wortel komen. Daarnaast zijn er middelen, die aan leidingen of aan deurmatten worden toegevoegd. Ook deze kunnen worden getest op de verwijdering van ziekten.

In 2013 zal financiering via Productschap Tuinbouw worden verkregen, in latere jaren zal de test kostendekkend moeten zijn en hiervoor zal een bijdrage van de leverancier of fabrikant worden gevraagd. De hele testprocedure zal worden gecertificeerd, zodat de telers kunnen zien dat het apparaat of middel is goedgekeurd.