Nieuws

Water besparen in Turkije met de bodemvochtsensor AquaTag

Gepubliceerd op
5 november 2013

Door met bodemvochtsensoren de watergift te sturen, kan tot wel 50% direct bespaard worden op water, en indirect ook op meststoffen. Eerder onderzoek (b.v. FLOW-AID) heeft aangetoond dat het mogelijk is om daarbij toch de opbrengst en kwaliteit op een goed niveau te houden. Vooral in (semi-)aride gebieden kan de tuinbouw daarvan profiteren. Sensoren zijn relatief duur, en meten alleen lokaal, terwijl het vochtgehalte sterk kan variëren binnen een kraanvak. De AquaTag is een nieuw, gepatenteerd concept van een contactloze bodemvochtmeter. De vochtsensor is goedkoop en kan dus in grote aantallen toegepast worden om een juist gemiddeld vochtgehalte van een kraanvak te bepalen. In het project SuTek testen Turkse telers de AquaTag sensor in hun kas.

De AquaTag is oorsrponkelijk ontwikkeld voor de potplantenteelt in Nederland. In dit project (SuTek) wordt nu een watergeefstrategie voor tuinbouw in Turkije met kleinschalig, grondgebonden teelten ontwikkeld. Doel is om de techniek laagdrempelig te houden en daarmee wereldwijd beschikbaar te maken voor teelten waarbij besparing op water, meststoffen, energie en kosten belangrijk is.

Project watergeefstrategie voor tuinbouw in Turkije

Telers (komkommer, paprika, sperziebonen) plaatsten 5 sensoren per kraanvak. Eén keer per dag werden met de handmeter gemeten. Op basis van het gemiddeld vochtgehalte, gaf de handmeter een beregeningsadvies (wel/niet beregenen en een duur). Daarbij werd rekening gehouden met gewastype, de grondsoort en het gewas stadium. Watergiften zijn vergeleken met die van kraanvakken waar de telers zelf de watergift bepaalden, zonder gebruik van de sensoren. In de met sensor gestuurde kraanvakken realiseerden de telers een gelijkmatiger vochtgehalte en een besparing van 23-45% op het water ten opzicht van de niet geregelde kraanvakken. In een biologische teelt was dat 9%.

Partners voor water

De AquaTag is oorspronkelijk ontwikkeld door SensorTag Solutions (STS), in nauwe samenwerking met de TU-Delft, TNO, TU-Eindhoven en een aantal ingenieursbureaus, ondersteund door STW. Dit project wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap-NL, in het kader van het programma 'Partners voor Water“ (PVWS12003). De EGE Universiteit, agrarische faculteit (Izmir, Turkije) voerde op locatie de experimenten uit in Orhanli bij 9 telers.

STS en Wageningen-UR Glastuinbouw zullen de AquaTag in december presenteren op de GrowTech Eurasia 2013 in Antalya (Turkije).