Promotie

Ziekte bij wilde zwijnen

Welke factoren beïnvloeden de frequentie van de ziekten in wilde populaties? Het promotieonderzoek van Daniel Goedbloed beoordeelde de invloed van demografische, genetische en omgevingsfactoren op de frequentie van twee infectieziekten in Noordwest-Europese wilde zwijnen populaties.

Promovendus Daniel Goedbloed
Promotor prof.dr. HHT (Herbert) Prins
prof.dr. RC (Ron) Ydenberg
Copromotor dr. WF (Pim) van Hooft
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Resource ecology
Datum

wo 13 november 2013 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Een onverwacht hoog percentage (10%) van hybriden met tamme varkens werd geïdentificeerd. De meest waarschijnlijke verklaring voor dergelijke hybridisatie is vrijlating van gekweekte wilde zwijnen, die worden gekruist met tamme varkens om de groeisnelheid en voortplanting te verhogen.

Modern medicine is lifting many pathogen selection pressures from humans and is thereby causing evolutionary degradation of our immune system.
Daniel Johannes Goedbloed

Eén van de ziekten veroorzaakt sterfte onder jonge wilde zwijnen met een lage genetische variatie. De andere ziekte infecteert vaker hybriden dan andere wilde zwijnen. Ik stel de hypothese dat dit veroorzaakt wordt door gedegradeerde immuun functies in tamme varkens als gevolg van een geschiedenis van bescherming door antibiotica. Naast deze genetische factoren, suggereren jaarlijkse variaties in frequentie van zowel PCV2 en Mhyo dat ook klimatologische omstandigheden de frequentie van ziekten in wilde populaties beïnvloeden.