Nieuws

Zomerse inundatie kansrijk tegen knobbelaaltjes

Gepubliceerd op
9 juli 2013

Verschillende wortelknobbelaaltjes veroorzaken problemen in de teelt van dahlia. PPO onderzocht of inundatie een besmetting op het veld volledig zou kunnen bestrijden.

Inundatie tegen aaltjes

De problemen met het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) in dahlia nemen toe. Door strengere controles van de NVWA op de quarantaine aaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax, wordt verwacht dat ook deze aaltjes meer economische problemen zullen opleveren in gladiool en dahlia. Praktijkonderzoek Plant & Omgevin (PPO) onderzocht of het tijdelijk onder water zetten van het veld perspectief biedt om wortelknobbelaaltjes in de bodem volledig te bestrijden.

Uit een kasproef in 2012 bleek dat inundatie in de zomerperiode inderdaad afdoende was om de aanwezige maiswortelknobbelaaltjes te doden en dat de benodigde inundatieduur rond de 14 weken zal liggen. Inundatie in de winterperiode zal waarschijnlijk onvoldoende werken. Verder onderzoek onder buitenomstandigheden is nog wel nodig om de effectiviteit van de methode in de praktijk aan te tonen.

Meer informatie