Nieuws

Zoönosen op wereldniveau (2,5 miljard zieken)

Gepubliceerd op
2 juli 2012

Jaarlijks veroorzaken zoönosen wereldwijd bij 2,5 miljard mensen ziekte, waarvan er 2,7 miljoen overlijden.

De meeste ziekte- en sterfgevallen komen voor in ontwikkelingslanden. Het International Livestock Research Institute (ILRI) en de Hanoi School of Public Health in Vietnam (HSPH) heeft in een lijvig rapport de hotspots voor zoönosen aangegeven. Belangrijk daarbij is geografische ligging, armoede en afhankelijkheid van veeteelt. In o.a. India, Bangladesh en Pakistan zijn de problemen het grootst gevolgd door een aantal landen in Oost en Centraal Afrika. Zie voor het volledige rapport de website van het ILRI.