banana beer factory

Project

Africa Agribusiness Academy: support for African SMEs

De Africa Agribusiness Academy (AAA) brengt kleine en middelgrote Afrikaanse agrifood-ondernemers bij elkaar die het belang inzien van kennisuitwisseling, onderlinge coaching en gezamenlijk innoveren.

aaa_logo.jpg

Dit zijn veelal ondernemers die producten leveren aan en agrarische grondstoffen afnemen van kleine boeren en die vervolgens verwerken en verhandelen. Door deze ondernemers te helpen hun afzetmarkt te vergroten, profiteren ook andere partijen in de voedselproducerende en –verwerkende sector.

De voedselindustrie in Afrika ontwikkelt zich snel. In de meeste Afrikaanse landen verbouwt een groot deel van de bevolking nog steeds zelf voedsel, maar door de snelle verstedelijking groeit de vraag naar bewerkt voedsel hard. Om de voedselindustrie te ontwikkelen, zijn ondernemers met visie nodig.

Doel

Het doel is om in een periode van vijf jaar ongeveer 3000 ondernemers bij de Africa Agribusiness Academy te betrekken, verdeeld over vijftien Afrikaanse landen. Dat moeten rolmodellen worden voor goed ondernemerschap in de agribusiness.

De verwachting is dat ook een meervoud aan niet-leden gebruik gaan maken van de producten en diensten van de AAA en dat tot wel een miljoen boeren profiteren van de verbeteringen in de voedingsmiddelensector.

AAA selecteert de leden zorgvuldig. Het moeten echte ondernemers zijn, met de kwaliteit om naast hun eigen bedrijf ook de sector verder te ontwikkelen, en die investeren in faire en duurzame relaties met kleine boeren. Er is een Code of Conduct waar de leden zich aan houden. Als iemand in het netwerk een business opportunity ziet voor een ander, dan wordt die informatie gedeeld.

Het Centre for Development Innovation (CDI) van Wageningen UR levert inhoudelijke ondersteuning en voert het projectmanagement uit. Coaching en training vormen een essentieel onderdeel van AAA. Het CDI heeft op dit vlak veel te bieden en is ook actief in het helpen opzetten van een online Resource Centre. Wageningen UR heeft daarnaast veel kennis, niet alleen over alles wat te maken heeft met voedselproductie, -distributie, -verwerking en –bewaring, ook over ondernemerschap en business development. Bij de implementatie van AAA werkt Wageningen UR nauw samen met Sokoine University of Agriculture in Tanzania.