Project

Fruit Breedomics - Integrated approach for increasing breeding efficiency in fruit tree crops

Fruit Breedomics wil de efficiëntie van de fruitteelt verbeteren door de kloof tussen wetenschappelijk genetisch onderzoek en praktijktoepassing te overbruggen.

fruit_breedomics.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website Fruit Breedomics.