Project

Capacity development for Mizan A-TVET for better park management and wildlife conservation

Doel van dit project is om bij te dragen aan een beter parkmanagement en behoud van de natuur door het Mizan A-EFTP-college in staat te stellen om betere en meer afgestudeerden op het gebied van beheer van natuurlijke hulpbronnen (NRM) en natuurbehoud op te leveren.

Meer informatie is te vinden op de UK site en op de Nuffic website.