Project

Optimization of rainbow trout breeding program under diverse producer preferences and genotype-by-environment interaction

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een geoptimaliseerd wereldwijd fokprogramma voor regenboog forel (Oncorhynchus mykiss) met een gebalanceerd fokdoel dat voldoet aan de voorkeuren van foreltelers en gemaximaliseerde genetische vooruitgang in productiekenmerken over omgevingen heen in de aanwezigheid van GxE interactie.

Wereldwijde visteelt transporteert verbeterd dierlijk materiaal naar verschillende continenten, waar het in verschillende omgevingen en voor verschillende marktengeproduceerd wordt. Echter, fokprogramma’s voor wereldwijde visteelt staan nog in de kinderschoenen. Bij het opzetten van een wereldwijd fokprogramma is het nodig om vast te stellen of één fokdoel volstaat voor de verschillende markten, over landen en teeltsystemen heen. Om genetische verandering in meerdere eigenschappen te sturen, werden selectie index gewichten veelal berekend aan de hand van winst functies. In geval dat dierlijke productie uitbreidt naar nieuwe gebieden of wanneer een nieuw kenmerk zonder directe economische waarde moet worden geselecteerd, moet de winstfunctie vervangen worden door een gewenste genetische winstmethode om gewenste relatieve index gewichten te verkrijgen.

Met deze methode wordt de door de markt gewenste genetische vooruitgang bepaald, op basis waarvan de relatieve gewichten teruggerekend worden om deze vooruitgang te verkrijgen. Zelfs wanneer het fokdoel hetzelfde is voor verschillende landen, kan het door aanwezigheid van genotype-bij-omgeving (GxE) interacties een uitdaging zijn om één enkele vispopulatie te fokken welke goed presteert in alle omgevingen. GxE omvat de mogelijkheid dat verschillende genotypen een verschillende gevoeligheid voor omgevingsveranderingen kunnen hebben.

GxE interactie kent twee verschillende vormen: genotype herschikking tussen omgevingen en heterogeniteit van genetische varianties. Herschikking is problematischer dan heterogeniteit van varianties omdat herschikking impliceert dat één enkel genotype niet het beste is in alle omgevingen. De mate van herschikking wordt gekwantificeerd door de sterkte van de genetische correlatie (rg) van een kenmerk gemeten in verschillende omgevingen. Wanneer er geen herschikking is (rg=1), leidt selectie in de ene omgeving tot parallelle genetische respons in alle omgevingen, wat de ontwikkeling van één enkele superieure populatie gemakkelijk toelaat. Echter, met toenemende mate van herschikking (rg<1) wordt het moeilijker om een populatie te ontwikkelen welke superieur is in alle omgevingen.

Conclusies

  • De voorkeuren van telers met betrekking tot fokkenmerken variëren tussen teeltomgevingen en lokale markten. Om aan de wensen van de meeste telers tegemoet te komen, kan een consensus over de gewenste genetische vooruitgang verkregen worden middels een combinatie van een analytisch hiërarchisch proces en gewogen doel programmering welke opgenomen kan worden in een wereldwijde fokstrategie.
  • Sterke GxE interactie werd gevonden over continenten heen in groeikenmerken van regenboog forel. Echter, alternatieve fokprogramma scenario’s kunnen gebruikt worden om rekening te houden met GxE om genetische vooruitgang in alle omgevingen te verbeteren.