Project

Scaling-up Sustainable Land Management in the highlands of Kenya and Tanzania

Bodemaantasting is wijdverspreid in Oost-Afrika. Een progressieve aantasting van de natuurlijke hulpbronnen (vruchtbare grond, bossen, water) veroorzaakt armoede en een onomkeerbaar verlies van ecosysteemdiensten. Successen in duurzaam bodembeheer (SLM) initiatieven zijn meestal beperkt tot de interventiegebieden; grootschalige invoering van SLM-benaderingen (dat wil zeggen: opschaling) is nog niet gehaald. Horizontale opschaling betekent boer-tot-boer-tot-dorp verspreiding van SLM-technologieën en innovaties, en verticale opschaling behandelt totstandbrenging van een stimulerende institutionele en economische omgeving met ondersteunend beleid. Beide moeten tegelijk worden aangepakt. Dit project onderzoekt hoe het opschalen van SLM in de hooglanden van Kenia en Tanzania kan worden bevorderd. Het project richt zich op het leveren van wetenschappelijk bewijs en nieuwe inzichten die multi-schaal benadering kan ondersteunen om SLM trekker gedragsveranderingen te bevorderen, stimuleren multi-level samenwerking en leiden tot de formulering van ondersteunend beleid voor de SLM.

Dit project onderzoekt hoe het opschalen van SLM in de hooglanden van Kenia en Tanzania kan worden bevorderd. Het project richt zich op het leveren van wetenschappelijk bewijs en nieuwe inzichten die multi-schaal benadering kan ondersteunen om SLM trekker gedragsveranderingen te bevorderen, stimuleren multi-level samenwerking en leiden tot de formulering van ondersteunend beleid voor de SLM.

Meer informatie is te vinden op de UK-site.