Project

TROFOCLIM - Tropical forests and climate change: understanding links to predict future responses

Het TROFOCLIM project heeft tot doel het opsporen, verklaren en op lange termijn voorspellen van gevolgen van de klimaatverandering op de dynamiek van tropische bomen. Hiervoor worden drie nieuwe technieken op dit gebied toegepast: jaarringanalyse, stabiele isotopenmetingen en modellering van boomgroei.