Nederlands bos - rassenlijst bomen

Uitgave

Rassenlijst Bomen

De groei van bomen voor straten en lanen, voor landschappelijke beplanting en voor bosbouwkundig gebruik is een zaak van lange adem. Het is daarom belangrijk bij de aanplant van stedelijk groen en productiebos het juiste uitgangmateriaal te gebruiken. De rassenlijst Bomen is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Het boek bevat informatie over genetische kwaliteit van bomen, kwaliteitsborging van uitgangsmateriaal, autochtoon uitgangsmateriaal en daarmee samenhangende zaken.

Van boomsoorten, waarvan de handel in teeltmateriaal wettelijk is beperkt tot officieel toegelaten eenheden, bevat deze rassenlijst een actuele weergave van het toegelaten uitgangsmateriaal hiervan. In die hoedanigheid fungeert deze rassenlijst als een nationale lijst van toegelaten opstanden en rassen, die alle lidstaten van de Eu moeten samenstellen. De nationale lijst is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor plantenrassen.

boekomslag rassenlijst bomen

Zoals ook in de voorgaande edities, is in deze rassenlijst weer veel aandacht besteed aan autochtone herkomsten. Van 50 boom- en struiksoorten worden nu autochtone herkomsten aanbevolen. Bovendien is door een betere kennis over groeiplaatsen en nieuwe inventarisaties het aantal herkomsten per soort aanzienlijk uitgebreid Het geheel biedt een ruimere keuze aan gecertificeerd autochtoon uitgangsmateriaal. Deze herkomsten zijn geplaatst in de categorie ‘van bekende origine’.