Publicaties

Groenrestproducten: snoeien in de kosten door preventie en nuttige toepassing

Boer, T.W. de; Spijker, J.H.

Samenvatting

Deze bijdrage schetst de achtergrond van het probleem door het toenemen van de stroom groenrestproducten, en gaat in op mogelijke oplossingen voor de geconstateerde knelpunten