Publicaties

De betekenis van natuur en recreatie voor gezondheid en welzijn van mensen

Walter, J.; Calon, S.A.; Wolde, S.J. ten

Samenvatting

Hoewel er tot op heden weinig wetenschappelijk bewijsmateriaal beschikbaar is, bestaat er een algemene notie dat natuur gezond is en bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Uiteindelijk zijn wij zelf ook als levend wezen onderdeel van de natuur. De belangrijke rol die de natuur in het leven van mensen speelt komt ook tot uitdrukking in de plaats die de natuur inneemt in religie, geestelijke stromingen en de kunsten. De bundel bevat een aantal inleidingen, die op een studiedag over deze materie werdgeorganiseerd. Voorts zijn opstellen van burgers over de rol van de natuur in hun leven opgenomen. De bundel besluit met een literatuurstudie naar de effecten van beweging en natuurbeleving op de gezondheid.