Publicaties

Natuurbeleving door doelgroepen; waarden en wensen van jagers, sportvissers, vogelwerkgroepleden en vrijwilligers in het landschapsbeheer

Filius, P.; Buijs, A.E.; Goossen, C.M.

Samenvatting

Aan de hand van een schriftelijke enqulte onder groepen van elk ongeveer veertig jagers, vissers, vogelwerkgroepleden en vrijwilligers in het landschapsbeheer wordt de relatie met de natuur beschreven van intensief bij de natuur betrokken doelgroepen.Vanwege de intensiteit waarmee deze groepen de natuur bezoeken en de rol die de groepen spelen bij draagvlak en uitvoering van natuurbeleid, is het van belang rekening te houden met hun wensen en voorkeuren voor beheer en inrichting van de groene omgeving. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat (kleinschalige) cultuurlandschappen voor alle groepen in dit onderzoek belangrijk zijn. Bij communicatie met deze groepen is het van belang zich te verplaatsen in hun gedachtewereld. De verschillen tussen jagers en leden van de vogelwerkgroep zijn het meest opvallend. Jagers kenmerken zich door een meer antropocentrische grondhouding ten aanzien van de natuur en een breed natuurbeeld, waarbij aanwezigheid en ingrijpen van de mens vaak als onderdeel van de natuur worden gezien. Leden van de vogelwerkgroep hebben een meer ecocentrische grondhouding ten aanzien van de natuur en een smaller natuurbeeld, waarin de nadruk ligt op grootschalige en autonome natuur.