Publicaties

Detectie van bovine virus diarree virus in een levend bovine herpesvirus 1 markervaccin. [Detection of bovine virus diarrhoea virus in a live bovine herpes virus 1 marker vaccine]

Bruschke, C.J.; Paal, H.A.; Weerdmeester, K.