Publicaties

Groene meters; toetsing van de groennorm uit het beoordelingskader Groen in de stad

Bezemer, V.; Visschedijk, P.A.M.; Bervaes, J.C.A.M.; Boer, T.A. de

Samenvatting

De groennorm die in dit onderzoek wordt getoetst is de groennorm van het Beoordelingskader Groen in de Stad. Sinds de jaren zestig zijn verschillende groennormen gehanteerd. Sommige van deze normen komen uit de hoek van de recreatie en natuur, andere uit de huisvestingssfeer. Deze studie is in het kader van GIOS uitgevoerd