Publicaties

Biologische landbouw: conflicten, kansen en modelmatig verkennen

Sanden, P.A.C.M. van de; Evert, F.K. van; Smid, H.; Stokkers, R.; Rossing, W.; Ven, G.W.J. van de; Ittersum, M.K. van

Samenvatting

Het biologisch bedrijf is een meervoudig doelsysteem dat naast productie, werk en inkomen ook een maatschappelijke functie heeft ten aanzien van het milieu, de natuur, het landschap en gezondheid en welzijn van mens en dier. Het is niet eenvoudig deze verschillende doelen binnen de context van het bedrijf met elkaar in overeenstemming te brengen. In dit artikel wordt nader ingegaan op conflicten tussen doelen en op een methodische aanpak om deze conflicten in kaart te brengen als hulpmiddel bij het toekomstgerichte ontwerpen en innoveren van biologische bedrijfssystemen