Publicaties

Informatisering met betrekking tot ketengerichte risicobeheersing

Rie, J.P.P.F. van; Bogaardt, M.J.; Graaff, R.P. de; Schuite, H.