Publicaties

Consument en burger; gebruik, beleving en leefbaarheid van het platteland

Buijs, A.E.; Berends, H.A.; Berg, L.M. van den

Samenvatting

Aan bod komen in deze studie: 1) belevingsonderzoek vanuit de omgevingspsychologie (theoretische beschouwing); 2) van draagvlak naar governance en debat (de burger, mensenwensen, draagvlak voor natuurbeleid) 3) mensenwensen in een consumptielandschap 4) differentiatie als trend 5) groen en gezondheid 6) leefbaarheid en 7) bruikbaarheid voor het beleid