Publicaties

Project Voorlopers Duurzame Melkveehouderij van start

Schans, F. van der

Samenvatting

In 1998 gaat het project Voorlopers Duurzame Melkveehouderij van start. Doel van dit project is het op korte termijn realiseren van de eindnormen van MINAS op twaalf melkveebedrijven. Daarnaast krijgen duurzaamheidsaspecten zoals bedrijfseconomisch rendement, natuur- en landschapsontwikkeling, gebruik van water, energie en gewasbeschermingsmiddelen, dierwelzijn en -gezondheid en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen de nodige aandacht.