Publicaties

Invloed van benzoezuur in het voer op de technische resultaten en urine-pH van vleesvarkens

Peet-Schwering, C.M.C. van der; Verdoes, N.; Plagge, J.G.

Samenvatting

De ammoniakemissie uit varkensstallen kan aanzienlijk beperkt worden door een combinatie van huisvestings- en voedingsmaatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat door toevoeging aan het voer van een zuurmengsel dat 70% benzoëzuur bevatte, de ammoniakemissie daalde tot onder de Groen Label-norm van 1,5 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Benzoëzuur is momenteel nog niet toegelaten in varkensvoer. In het kader van de registratie van benzoëzuur is op het Varkensproefbedrijf te Raalte een onderzoek uitgevoerd naar het effect van verschillende concentraties benzoëzuur in het voer op de technische resultaten, gezondheid, urine-pH (als indicatie voor de ammoniakemissie) en mestsamenstelling van individueel gehuisveste vleesvarkens