Publicaties

Nieuwe natuurlijke partners : partners voor het natuurbeleid?

Somers, N.; Kroon, S.M.A. van der; Overbeek, M.M.M.

Samenvatting

Een verkennend onderzoek naar de bijdrage aan het draagvlak voor het natuurbeleid door organisaties met activiteiten gerelateerd aan natuur. (Recreatie, groen werken en leven, kunst en gezondheid). Uit literatuurstudie en interviews blijkt dat deze organisaties het draagvlak voor natuur ruimer zien en een meer tot de verbeelding sprekende communicatie hanteren dan de rijksoverheid. A pilot study of the contribution of social organisations (outdoor recreation, green works and lifestyle, culture and health care) to support nature policy. Results from literature and interviews show that these organisations give a broader significance to nature support and use a more appealing communication strategy.