Publicaties

Ketenconsequenties van de uitbraak van vogelpest

Tacken, G.M.L.; Leeuwen, M.G.A. van; Koole, B.; Horne, P.L.M. van; Vlieger, J.J. de; Bont, C.J.A.M. de

Samenvatting

Scenariostudie naar de economische gevolgen van de uitbraak van klassieke vogelpest (aviaire influenza) in de Gelderse Vallei op 28 februari 2003. Het rapport geeft eerst een overzicht van de opbouw van de productie- en afzetketen voor pluimveevlees en voor die van legpluimvee. Daarna worden de economische gevolgen in kaart gebracht voor de verschillende categorieën bedrijven in de ketens. De gevolgen zijn berekend voor een situatie waarin de uitbraak beperkt blijft tot de Gelderse Vallei, en een situatie waarin de ziekte zich uitbreidt tot andere delen van Nederland.