Publicaties

Vergelijking van vangsten van een 12 m pulskor met een conventionele wekkerboomkor

Marlen, B. van; Ybema, M.S.; Kraayenoord, A.; Vries, M. de; Rink, G.J.

Samenvatting

In het kader van de ontwikkeling van een pulskor als alternatief voor de conventionele boomkor met wekkerkettingen werd in nov-dec 2004 en jan 2005 onderzoek uitgevoerd op het visserij-onderzoekingsvaartuig “Tridens” naar de vangstverschillen van beide visserijtechnieken en de overleving van door beide tuigvarianten gevangen ondermaatse tong (Solea vulgaris L.) en schol (Pleuronectes platessa L.). De pulskor ving significant meer kg maatse tong per uur (+22% in kg/uur) dan de conventionele kor. Voor de ondermaatse tong bleek geen significant verschil. Zowel de vangst van maatste als van de ondermaatse schol is significant lager in de pulskor (respectievelijk -17% en -18%). Het percentage discards bleek alleen voor tong voor de pulskor significant kleiner (-26%), maar voor schol werd geen verschil gevonden. Het pulstuig ving significant meer tong in markt-categorie 3 en 4, maar voor schol werd geen verschil per marktcategorie aangetoond. De bijvangst aan benthos was significant lager (-25% in kg/uur). Voor de gedoornde hartschelp was de afname zelfs 78%, voor de noordkromp werd geen significant verschil gevonden. De pulskor is een belangrijke stap voorwaarts in het terugdringen van de ongewenste effecten van deze vorm van bodemvisserij op het benthische ecosysteem en geeft mogelijkheden voor het verminderen van discards van tong en schol in de gemengde visserij op platvis. Het effect van de pulstechniek op de bedrijfsvoering wordt onderzocht door het LEI.