Publicaties

Schitterend donker; beleven van donker in een land vol licht

Langers, F.

Samenvatting

Onderzoek van Alterra, in samenwerking met Stichting Natuur en Milieu, de Milieufederaties, Platform Lichthinder en Natuurmonumenten, in opdracht van LNV