Publicaties

Visserij in cijfers 2004

Taal, C.; Klok, A.J.; Oostenbrugge, J.A.E. van; Smit, M.H.

Samenvatting

Deze jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat gegevens over de bedrijfsresultaten en financiƫle positie van de kottervisserij in 2004, met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. Naast de bedrijfseconomische gegevens van de kottervisserij, wordt ook ingegaan op resultaten van de grote zeevisserij en op ontwikkelingen in de buitenlandse handel. This annual report on Dutch fisheries contains data on the business results and the financial position of cutter fishing in 2004, with comparative figures from previous years. Alongside the economic data of cutter fishing, results of large-scale high sea fishing and developments in foreign trade are also examined.