Publicaties

Ruimte voor geo-chemische informatie; inventarisatie van nut en noodzaak van geochemische informatie in omgevingsbeheer

Passier, H.F.; Mol, G.; Nieuwenhuis, R.J.; Griffioen, J.

Samenvatting

In het kader van subsidieprogramma Ruimte voor Geo-informatie is een studie gedaan naar de betekenis van Europese en Nederlandse regelgeving voor de karakterisatie van het bodemsysteem en het watersysteem, in het bijzonder die van grondwater. De nadruk ligt op de geochemische informatie.