Publicaties

Ontwerpen met groen voor gezondheid; richtlijnen voor de toepassing van groen in "healing environments"

Berg, A.E. van den; Winsum-Westra, M. van

Samenvatting

In dit rapport wordt de kennis over de invloed van groen op gezondheid en welzijn samengevat in zes thema¿s die relevant zijn voor het ontwerp en de inrichting van ziekenhuizen en zorginstellingen. De thema¿s zijn: (1) Groen mag gezien worden; (2) groene gebruiksruimten; (3) durf meer met bloemen en planten; (4) de kracht van beelden; (5) groen leidt af van ziekte en dood; (6) groen stimuleert bezinning. Binnen elk thema wordt een onderscheid gemaakt in kennis afkomstig uit gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek en `lessen uit de praktijk¿. Elk thema wordt vertaald in een beperkt aantal ontwerprichtlijnen voor de toepassing van groen in healing environments. Er worden tevens aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen van een effectieve groenstrategie met een maximaal gezondheidsrendement.