Publicaties

Waterwinning voor beregening in de landbouw en op sportvelden: een overzicht van de regelgeving in Nederland

Stoof, C.R.; Ritsema, C.J.

Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de regelgeving voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater voor beregening in de landbouw en op natuurlijke sportvelden. De relevante wet- en regelgeving wordt besproken, en meld-, meet- en vergunningplichten evenals bijkomende kosten worden gegeven per provincie en waterschap. Zowel de regels voor als de kosten van onttrekkingen variƫren sterk binnen Nederland, wat in sommige situaties leidt tot ogenschijnlijke willekeur en rechtsongelijkheid. Daarnaast is de huidige regelgeving in een aantal gevallen onduidelijk en onvindbaar. Harmonisatie van regelgevingen en kosten is noodzakelijk om te komen tot een helder, uniform en volledig beleid m.b.t grond- en oppervlaktewateronttrekkingen. Omdat de huidige informatievoorziening soms sterk te wensen overlaat zal deze harmonisatieslag gepaard moeten gaan met een verbeterde communicatie naar de gebruiker toe.