Publicaties

Visserij in cijfers 2001

Wijk, M.O. van; Taal, C.; Wilde, J.W. de; Smit, M.H.

Samenvatting

Deze jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat gegevens over de bedrijfsresultaten en financiƫle positie van de kottervisserij in 2001 met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. De opbrengst van de totale Nederlandse zee- en kustvisserij steeg tot 511 miljoen euro in 2001. Daarvan nam de Noordzee-kottervloot ruim 60% voor zijn rekening. De technische kosten (alle kosten exclusief loonbestanddelen) van de kottervloot daalden met 3%. Het aantal opvarenden nam af met 3% tot 1.773 full-time-equivalenten. De Nederlandse kotters voerden in totaal bijna 4% minder vis aan vergeleken met 2000. Voor de kottervisserij als geheel kwam het eigen vermogen begin 2001 uit op ongeveer 37% van het totaal balansvermogen. Dat is een verslechtering ten opzichte van begin 2000 toen de solvabiliteit nog 44% bedroeg. De aanvoer van mosselen kwam het afgelopen seizoen uit op 42 miljoen kilogram.Ten opzichte van het al magere aanvoerseizoen 2000/2001 betekent dit nog eens een verdere daling van 28%