Publicaties

Visserij in Cijfers 2002

Taal, C.; Wijk, M.O. van; Klok, A.J.; Wilde, J.W. de; Smit, M.H.

Samenvatting

Deze jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat gegevens over de be-drijfsresultaten en financiƫle positie van de kottervisserij in 2002 met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. De opbrengst van de totale Nederlandse zee- en kustvisserij daalde met 51 mil-joen euro naar 463 miljoen euro in 2002. De daling kwam voor het grootste deel voor rekening van de Noordzee-kottervloot die de opbrengst zag dalen met 17%. Het netto-resultaat kwam negatief uit op 4 miljoen euro. Na een relatief gunstig 2001 en een lange periode met positieve resultaten is 2002 daarmee een slecht jaar geworden. De opbrengst in de grote zeevisserij steeg met bijna 6% naar 126 miljoen euro. Door hoge kosten kwam ook dit onderdeel van de vloot netto op een negatief resultaat uit van 11 miljoen euro. Voor de kottervisserij als geheel kwam het eigen vermogen begin 2002 uit op ongeveer 42% van het totaal balansvermogen. Dat was een verbetering ten op-zichte van begin 2001 toen de solvabiliteit nog 35% bedroeg. De aanvoer van mosselen kwam het afgelopen seizoen uit op 48 miljoen kilo-gram. Een lichte stijging van 15% ten opzichte van het magere aanvoerseizoen 2001/2002.