Publicaties

Validatie van kaarten van de grondwaterdynamiek in de Graafschap : vergroten aanvullende metingen de kwaliteit van de kaart?

Hoogland, T.; Pleijter, M.; Brus, D.J.

Samenvatting

Onderzocht is hoe groot de nauwkeurigheid is van regionale Gd-kaarten van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand is en of de kwaliteit kan worden verbeterd door waterstanden in meer boorgaten te meten. Hiervoor is de kwaliteit van een oude en een nieuwe Gd-kaart in het waterschap Rijn en IJssel onderzocht