Publicaties

Evenwichtskunst : op zoek naar een beleidsafwegingskader rond voedselkwaliteit

Beekman, V.; Stijnen, D.A.J.M.; Bakker, H.C.M. de; Bracke, M.B.M.; Teeuw, J.; Spiegel, M. van der; Jong, I.C. de; Jansson, J.K.

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van het project 'Beleidsafwegingskaders voedselkwaliteit'. Doelstelling van dit rapport is het ontwikkelen van denkrichtingen voor een combinatie/ integratie van waarden als veiligheid, gezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu, eerlijke handel en economie in een beleidsafwegingskader rond voedselkwaliteit. De indruk is dat de ontwikkeling van een methodiek voor participatieve multi-criteria analyse kansen biedt om uit te groeien tot een operationeel beleidsafwegingskader voedselkwaliteit