Publicaties

Ethische aspecten dierziektebestrijdingsbeleid : een oefening in participatieve multi-criteria analyse

Beekman, V.; Bakker, H.C.M. de; Graaff, R.P.M. de

Samenvatting

De afgelopen jaren is de bestrijding van dierziektecrises aanleiding geweest voor ethischmaatschappelijke discussies. Dit rapport onderzoekt hoe methodische en inhoudelijke ondersteuning kan worden geboden bij de afweging van uiteenlopende ethischmaatschappelijke aspecten van dierziektebestrijding. Een oefening rond diverse scenario's ter bestrijding van de eerstvolgende uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) laat zien dat participatieve multi-criteria analyse goede perspectieven biedt