Publicaties

Eten van waarde voedselkwaliteit in Nederland

Beekman, V.; Bulder, A.S.; Gilissen, L.J.W.J.; Peppelenbos, H.W.; Stijnen, D.A.J.M.; Verdenius, F.; Vollebregt, H.M.

Samenvatting

Met het aantreden van het kabinet Balkenende II heeft LNV een nieuwe naam: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Om zich op deze nieuwe rol te oriƫnteren heeft LNV in 2005 een Strategische Dialoog Voedselkwaliteit georganiseerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze Strategische Dialoog ontstond bij LNV de behoefte aan een samenhangende rapportage over de stand van zaken in Nederland met betrekking tot de uiteenlopende waarden rond voedselkwaliteit. Achterliggende vraag is hoe beleidsdoelen, beleidseffecten en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van voedselkwaliteit te evalueren zijn en wat dan de stand van zaken is