Publicaties

Duurzame landbouw in beeld: resultaten van de Nederlandse land- en tuinbouw op het gebied van people, planet en profit

Boone, J.A.; Bont, C.J.A.M. de; Calker, K.J. van; Knijff, A. van der; Leneman, H.

Samenvatting

Duurzame landbouw in beeld 2007 geeft de resultaten weer van de Nederlandse land- en tuinbouw op alle relevante duurzaamheidsaspecten. Zowel de meest recente cijfers als de langetermijnontwikkelingen worden gepresenteerd. Naast de resultaten voor de sector als geheel worden de bedrijfstypen glastuinbouw, melkveehouderij en varkenshouderij afzonderlijk behandeld. A view of sustainable agriculture in 2007 presents the results of Dutch agriculture and horticulture for all relevant sustainability aspects, including the most recent figures and long term developments. Besides the results for the sector as a whole, it looks at the different types of enterprise, i.e. greenhouse horticulture, dairy farms and pig farms, separately.