Publicaties

KB-WOT Fisheries Research : programme for 2007

Dickey-Collas, M.; Beek, F.A. van

Samenvatting

LNV programma 406 omvat de wettelijke taken die door DLO uitgevoerd worden en betrekking hebben op de visserij. Binnen dit programma is er een Kennisbasis budget dat bedoeld is voor het ontwikkelen en onderhouden van expertise om dit programma uit te kunnen voeren. Dit rapport beschrijft hoe het budget voor 2007 (€ 621000) aan onderzoeksprojecten is toegekend. Van ieder onderzoeksproject wordt een beschrijving gegeven. De projecten zijn onderverdeeld in vijf thema’s: 1) invloed van veranderende leefomgeving op mariene ecosystemen, 2) impact van visserij op ecosysteem, 3) visserijbeheer, 4) onderhoud sleutelexpertise en 5) kleine onderzoeksprojecten. Het rapport geeft bovendien een doorkijk naar de behoefte aan Kennisbasis budget voor de periode van 2008-2010