Publicaties

Effecten van fosfaat- en stikstofoverschotten op grasland II = Effects of phosphorus and nitrogen surpluses on grassland II

Middelkoop, J.C. van; Salm, C. van der; Ehlert, P.A.I.; André, G.; Oudendag, D.A.; Pleijter, M.

Samenvatting

In het najaar van 1996 is het project “Effecten van verlaagde fosfaat- en stikstofoverschotten op grasland” gestart met de aanleg van een veldproef. Over de eerste periode (1997 tot en met 2001) is Praktijkrapport 48 verschenen. Dit is het tweede rapport en het behandelt de proefjaren 2002 tot en met 2004.