Publicaties

Milieukundige gevolgen van aanscherping en differentiatie van fosfaatgebruiksnormen in de landbouw

Chardon, W.J.; Pleijter, M.; Salm, C. van der; Schoumans, O.F.; Oenema, O.

Samenvatting

In juli 2007 werd de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) door de LNV-Directie Landbouw verzocht om een studie uit te voeren naar de landbouwkundige, bedrijfseconomische en milieukundige gevolgen van de voorgenomen aanscherping (tussen 2006 en 2015) van de fosfaatgebruiksnormen voor grasland en akkerbouw en tuinbouw. Daarnaast werd gevraagd om de mogelijkheden voor differentiatie van gebruiksnormen in kaart te brengen. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een oriƫnterende studie, uitgevoerd met behulp van een simulatiemodel, naar de milieukundige gevolgen. De vermindering in de totale fosfaatuitspoeling door aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen blijkt sterk afhankelijk van de bijdrage van de bovengrond (laag 0-30 cm) aan de totale fosfaatuitspoeling uit de bodem; hoe groter de bijdrage van de bovengrond, hoe groter de vermindering van de fosfaatuitspoeling door aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen