Publicaties

Memo: Korte beschrijving van de voortgang rond het ontwikkelen van een hevel voor glasaalbemonsteringen - 2007

Bult, T.P.

Samenvatting

Tijdens het glasaalintrekseizoen van 2007 is een hevelontwerp getest op geschiktheid voor monitoringsdoeleinden. Met name is hierbij gekeken of dit systeem langere tijd goed kan functioneren (dagen) zonder tussentijdse controle of aanwezigheid van onderzoekers