Publicaties

Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam - tien jaar fosfaatevenwichtsbemesting op grasland

Middelkoop, J.C. van; Salm, C. van der; Ehlert, P.A.I.

Samenvatting

De bodemvruchtbaarheid van grasland blijkt langzaam te dalen als gedurende 10 jaar evenwichtsbemesting voor fosfaat is toegepast. Ook worden de graslandopbrengst en het fosforgehalte van het gras dan iets lager, zo blijkt uit een veldproef van ASG en Alterra