Publicaties

Toezicht op controle diervoeding

Smelt, A.J.; Bondt, N.; Wagenberg, C.P.A. van; Bokma-Bakker, M.H.; Coppens, L.W.C.A.; Sterrenburg, P.; Meijer, G.A.L.; Teeuw, J.; Verdenius, F.

Samenvatting

Studies geven aan dat het onder voorwaarden mogelijk is om privaatrechtelijke initiatieven op het gebied van systematische kwaliteitsbewaking te gebruiken voor een gerichter overheidstoezicht en een beperking van de (administratieve) lasten, ofwel Toezicht op Controle (ToC). De overheid is op zoek naar toezichtsystemen en -arrangementen bij producenten die voldoen aan de gewenste bescherming van de voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. In dit onderzoek was specifiek de vraag in hoeverre het GMP+-systeem mogelijkheden biedt voor inzet in een ToC-kader