Publicaties

Aanscherping van fosfaatgebruiksnormen op bouwland bij akker- en tuinbouwgewassen : verkennig van noodzaak en mogelijkheden tot differentiatie

Dijk, W. van; Dekker, P.H.M.; Berge, H.F.M. ten; Smit, A.L.; Schoot, J.R. van der

Samenvatting

Studie naar de landbouwkundige en bedrijfseconomische gevolgen van de voorgenomen aanscherping van de fosfaatgebruiksnorm in 2015 voor akker- en tuinbouwgewassen. Centraal stond de vraag of differentiatie van fosfaatgebruiksnormen vanuit landbouwkundig oogpunt nodig is en welke mogelijkheden daartoe zouden bestaan. Dit rapport beschrijft de resultaten van de studie