Publicaties

Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap

Rienks, W.A.; Meulenkamp, W.J.H.; Jong, D. de; Olde Loohuis, R.J.W.; Roelofs, P.F.M.M.; Swart, W.; Vogelzang, T.A.

Samenvatting

In het verleden zijn veel houtwallen en bosjes in kleinschalige landschappen verdwenen. In de toekomst hoeft verdere schaalvergroting van de melkveehouderij bedrijven niet per definitie te leiden tot verdere schaalvergroting van het landschap. Voor moderne melkveebedrijven zijn percelen met een omvang van circa 10 hectare optimaal. Tegen geringe kosten kunnen deze percelen of een groep van percelen door houtwallen worden omzoomd. Zo ontstaat een modern kleinschalig coulisselandschap waarbij de percelen groter maar de open ruimten kleinschaliger zijn. Moderne agrarische bedrijfsvoering wordt op deze wijze gecombineerd met een aantrekkelijk landschap. Alterra en Wageningen Universiteit bekeken samen met boeren en burgers in Lochem (Achterhoek) hoe efficiƫnte, grootschalige melkproductie inpasbaar is in het kleinschalige coulisselandschap.