Publicaties

Verminderen van mens-dier contact tijdens het vangen en ruimen van pluimvee bij een uitbraak van Aviaire influenza

Gerritzen, M.A.; Lambooij, E.; Stegeman, A.

Samenvatting

Het grootste aantal contactmomenten en het meest intensieve mens-dier contact vindt plaats bij het vangen van dieren en het opruimen van dode dieren. Doel van deze deskstudie is om te inventariseren of bij het doden van bedrijfsmatig gehouden pluimvee en het opruimen van de karkassen de inzet van mensen kan worden verminderd, dat het contact met levende en dode dieren kan worden voorkomen, of dat de intensiteit van het contact kan worden verminderd